Våra värderingar genomsyrar vårt sätt att agera gentemot varandra och tillsammans. De är mycket viktiga för oss.

 • Vad man ger är vad man får.
 • Vi delar med oss av kunskap och kontakter.
 • Vi har en kontorsgemenskap där alla bidrar med sitt engagemang och sin kompetens.
 • Klara Kompetenser är en arena för professionell och personlig utveckling.
 • Vi har en öppen dialog och får stöd av varandra vid behov.
 • Ömsesidig diskretion är en självklarhet, förtroenden sprids inte.
 • Vi har olika inriktningar, inget företag dominerar.
 • Det som inte kan sägas till en person skall inte sägas om densamme.
 • Konflikter hanteras av dem det berör.
 • Vi unnar varandra framgång och firar segrarna.
 • Vi tar hand om vår egen hälsa och uppmuntrar till motion och välbefinnande.
 • Vi håller våra värderingar levande.