Våra värderingar genomsyrar vårt sätt att agera gentemot varandra och tillsammans. De är mycket viktiga för oss.

Vi håller vara värderingar levande.
  • Vad man ger är vad man får.
  • Vi delar med oss av kunskap, kontakter, engagemang och får stöd av varandra vid behov.
  • Klara Kompetenser är en arena för att hållbart utveckla personer och företag.
  • Öppenhet och diskretion går hand i hand.
  • Vi har olika inriktningar, inget företag dominerar.
  • Det som inte kan sägas till en person skall inte sägas om densamme.
  • Vi unnar varandra framgång och firar segrarna.